„Ástand vegarins er með öllu óásættanlegt og öryggi vegfarenda er teflt í hættu“

Bæjarstjórn Akraness áréttar að mjög brýnt er að flýta framkvæmdum á Kjalarnesi þar sem ástand vegarins er með öllu óásættanlegt og öryggi vegfarenda er teflt í hættu. Daglega fara um veginn þúsundir bíla og sífellt eykst fjöldi óöruggra vegfarenda sem fara um veginn. Brýnt er að framkvæmdir hefjist sem fyrst,“ segir í ályktun sem Valgarður Lyngdal Jónsson forseti Bæjarstjórnar Akraness bar upp á síðasta bæjarstjórnarfundi.

Ályktunin var samþykkt einróma með öllum 9 atkvæðum í bæjarstjórn Akraness og er svohljóðandi

„Bæjarstjórn Akraness fagnar því að Vesturlandsvegur um Kjalarnes sé kominn á samgönguáætlun fyrir árin 2019-2023 og áætlað sé að verja 3,2 milljörðum í verkefnið á því tímabili. Einnig fagnar bæjarstjórn því að Samgönguáætlun Vesturlands 2017-2029, sem unnin var í samvinnu sveitarfélaga á Vesturlandi, skuli hafa verið höfð til hliðsjónar við gerð samgönguáætlunar og hvetur til þess að svo verði áfram.

Bæjarstjórn Akraness áréttar að mjög brýnt er að flýta framkvæmdum á Kjalarnesi þar sem ástand vegarins er með öllu óásættanlegt og öryggi vegfarenda er teflt í hættu. Daglega fara um veginn þúsundir bíla og sífellt eykst fjöldi óöruggra vegfarenda sem fara um veginn. Brýnt er að framkvæmdir hefjist sem fyrst.

Einnig skorar bæjarstjórnin á samgönguráðherra að hefja án tafar undirbúning að lagningu Sundabrautar, sem bætir umferð til og frá höfuðborginni og eykur umferðar- og almannaöryggi. Því fyrr sem raunhæfur undirbúningur verkefnisins hefst eru meiri líkur á að framkvæmdir geti farið af stað innan fárra ára.

Þess vegna hvetur bæjarstjórn Akraness samgönguráðherra til þess að íhuga alla möguleika varðandi fjármögnun mikilvægra samgönguverkefna svo unnt verði að ráðast fyrr í nauðsynlegar vegaumbætur eins og lagningu Sundabrautar. Bæjarstjórn Akraness hvetur jafnframt samgönguráðherra að gæta jafnræðis milli landshluta í ákvörðunum sínum um samgönguverkefni sem fara í blandaða fjármögnunarleið.“

Áskorunin hefur verið send samgönguráðherra, formanni samgönguráðs, þingmönnum Norðvesturkjördæmis og þingmönnum Reykjavíkur.

AuglýsingAuglýsing