„Sóknarfærin okkar hér á Skaganum eru gríðarleg“ – sterk fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar

AuglýsingFjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar fyrir árið 2019 og þriggja ára áætlun 2020 til 2022 var samþykkt á fundi bæjarstjórnar Akraness þriðjudaginn 11. desember síðastliðinn.

Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri Akraness segir að fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar sé sterk og stefnir í að rekstrarafkoma ársins í að vera afar góð líkt og á liðnu ári. Mikilvægt að viðhalda þeim árangri næstu árin en jafnframt treysta enn frekar grunnrekstur aðalsjóðs sem þarf að styrkja á komandi árum. Gangi þær fyrirætlanir eftir má sækja enn frekar fram og efla grunnþjónustu fyrir íbúa.

„Sóknarfærin okkar hér á Skaganum eru gríðarleg. Til að mynda tækifæri til að fjölga íbúum með að gera nýja íbúðarreiti byggingarhæfa og með lækkun álagningarstofna fasteignaskatta ætti það að takast vel til að laða að ný fyrirtæki. Þá er gert er ráð fyrir uppbyggingu á 5 íbúðum í samstarfi við Þroskahjálp fyrir fatlaða einstaklinga og 5 íbúða á Dalbrautarreit í samstarfi við hússjóð Brynju.

Íbúaþing um menntamál verður haldið á árinu þar sem meðal annars verður unnið að stefnumörkun til undirbúnings menntunar leik-, grunn- og fjölbrautarskóla vegna fjórðu iðnbyltingarinnar.

Jafnframt er áhersla hjá bænum að efla þjónustu við bæjarbúa og viðhalda og bæta ferðamannasegla s.s. Guðlaugu og Vitasvæðinu á Breið ásamt því að stíga fyrstu skref í uppbyggingu íþróttamannvirkja á Jaðarsbökkum. Tækifærin eru fyrir hendi á Akranesi og nú er okkar allra að nýta þá til fullnustu.“

Stefnt að því að lækka langtímaskuldir um 675 milljónir kr. 

Rekstrarafkoma Akraneskaupstaðar á árinu 2019 er áætluð 424 m.kr. eða sem nemur 5,0% sem hlutfall af tekjum sveitarfélagsins. Rekstrarafkoma næstu ára þ.e. á árunum 2020 til 2022 er áætluð að meðaltali 458 m.kr. og er rekstrarframlegð sama tímabils að meðaltali 5.4%. Fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar gerir ráð fyrir áframhaldandi lækkun skulda samstæðunnar og gerir fjárhagsáætlunin ráð fyrir því að langtímaskuldir við lánastofnanir lækki um 675 m.kr. á tímabilinu þ.e. frá árslokum 2018 til ársloka 2022.

Akraneskaupstaður mun viðhalda ábyrgri fjármálastefnu og sjá til þess að vera vel innan þeirra fjárhagslegu viðmiða sem gerð eru til sveitarfélaga, þ.e. að rekstrarjöfnuður síðustu þriggja ára (samanlögð rekstrarafkoma á þriggja ára tímabili) verður jákvæður sem nemur 1.675 m.kr. í árslok 2018. Fjárhagsáætlunin gerir jafnframt ráð fyrir því að rekstrarjöfnuður muni nema rúmum 1.388 m.kr. í árslok 2022 þrátt fyrir umtalsverðar fjárfestingar í innviðum bæjarins á þeim tíma.

Skuldaviðmið sveitarfélagsins, þ.e. heildarskuldir og skuldbindingar A- og B- hlutans sem hlutfall af reglulegum tekjum mun einnig fara áfram lækkandi samkvæmt fjárhagsáætlun bæjarins.

Meðal framkvæmda á árinu 2018 eru gatnaviðgerðir við Esjubraut frá Þjóðbraut að svokölluðu spæleggi, hluta af Garðagrund ásamt Suðurgötu. Bygging fimleikahúss, ljúka byggingu frístundahúss við golfvöllinn, bygging reiðskemmu hjá Hestamannafélaginu Dreyra, uppbygging á Dalbrautarreit og þar með talin þjónustumiðstöð fyrir aldraða, Skógarhverfi og á Sementsreit, klára hönnun Jaðarsbakkasvæðis og endurbætur í Brekkubæjarskóla, undirbúningur fjölgunar leikskólaplássa svo fátt eitt sé nefnt. Áætlað er að setja um 3,1 milljarða í fjárfestingar og framkvæmdir á næstu fimm árum.

 

AuglýsingAuglýsing