Bæjarráð styður hugmyndir um framkvæmdir við Sundabraut


Bæjarráð Akraness fjallaði á fundi sínum þann 3. júlí 2019 um skýrslu starfshóps um Sundabraut. En starfshópur um Sundabraut hefur lokið störfum og skilað skýrslu til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.

Sundabraut hefur verið til skoðunar um árabil og hafa bæjaryfirvöld á Akranesi og Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi ítrekað ályktað um mikilvægi hennar því Sundabraut mun án efa bæta umferð til og frá höfuðborginni og auka umferðaröryggi.

Nánar má lesa um Sundabrautaráformin hér:

Bókun bæjarráðs var svohljóðandi:

„Bæjarráð Akraness fagnar ummælum samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um að raunhæft sé að bjóða út framkvæmdir við Sundabraut á þessu kjörtímabili og að framkvæmdir geti hafist á næstu þremur til fjórum árum.

Bæjarráð Akraness hvetur samgöngu- og sveitastjórnarráðherra, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Faxaflóahafnir og aðra hlutaðeigandi aðila til að vinna ötullega að þessari brýnu samgöngubót.“

Í niðurstöðuðum starfshópsins er litið svo á að jarðgöng séu eini raunhæfi möguleikinn fyrir útfærslu Sundabrautar miðað við gildandi skipulag, stefnu stjórnvalda og framtíðaráform Faxaflóahafna og skipafélaganna um hafnarsvæðið.

„Jarðgöng hafi mjög lítil sem engin áhrif á starfsemi og möguleika á framtíðarþróun Sundahafnar. Í skýrslunni kemur fram að samkvæmt kostnaðarútreikningum væru jarðgöng metin umtalsvert dýrari en aðrar lausnir auk þess sem þau eru talin munu laða að sér minni umferð. Á móti komi að umferðarspár bendi til að með tilkomu þeirra gæti dregið úr umferð á vestari hluta Sæbrautar sem getur til lengri tíma leitt af sér minni fjárfestingarþörf þar og bætt umhverfisgæði.“

Í niðurstöðunum kemur einnig fram að af valkostum um að þvera Kleppsvík telji starfshópurinn aðeins koma til greina að lágbrú verði fyrir valinu. Sú leið væri ódýrasta lausnin auk þess sem hún er sennilega sú besta fyrir aðra samgöngumáta.

„Lágbrú myndi laða að sér mesta umferð og bæta aðgengi annarra ferðamáta verulega. Á hinn bóginn myndi sú framkvæmd kalla á að framtíðarhugmyndir um skipulag hafnarstarfsemi við Sundahöfn yrðu teknar til gagngerrar endurskoðunar sem þýða minnkað umfang, samnýtingu flutningafélaga á uppskipunaraðstöðu og hugsanlega flutning hluta starfseminnar á önnur hafnarsvæði. Engar greiningar væru til um heildarkostnað slíkra aðgerða né þjóðhagsleg eða umhverfisleg áhrif.“

Í skýrslunni leggur starfshópurinn til að unnið verði að frekari undirbúningi Sundabrautar í jarðgöngum. Þó verði leitað leiða til að lækka kostnað við göngin. Þá leggur hópurinn til að lágbrú verði metin betur, sérstaklega með tilliti til áhrifa á höfnina auk umhverfis- og skipulagstengdra mála. Að þeirri vinnu lokinni verði kostirnir tveir, jarðgöng og lágbrú, bornir saman og fýsilegri kosturinn festur í skipulag sem framtíðarlausn.

„Í skýrslunni segir að bygging Sundabrautar hafi jafnan verið rædd sem ákjósanlegt samvinnuverkefni þar sem einkaaðilar tækju að sér fjármögnun framkvæmda. Í slíku samstarfi yrði samið um framkvæmdina við félag sem sér um uppbyggingu, rekstur og viðhald mannvirkja, og innheimtir síðan gjöld af vegfarendum til að endurheimta kostnað. Bent er á að svipað fyrirkomulag við gerð Hvalfjarðarganga hafi reynst vel en það hafi vegfarendur haft val um aðra leið án greiðslu með því að aka fyrir Hvalfjörð.“