Fasteignaskattar lækka mest á Akranesi


Tíu af tólf stærstu sveitarfélögum landsins hafa nú birt frumvörp til fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 og af þeim ætla fimm sveitarfélög að lækka fasteignaskatta á næsta ári.

Akranes lækkar mest fasteignaskatta á næsta ári samkvæmt úttekt Félags atvinnurekenda.

Fréttin í heild sinni er hér:

„Mesta lækkunin er á Akranesi, en þar er fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði lækkaður um 11,4%, úr 1,5804% í 1,4% af fasteignamati. Það felur í sér raunlækkun skatttekna Akraneskaupstaðar af atvinnuhúsnæði, en bærinn er nú að hefja kynningu á nýju atvinnuhverfi og hyggst laða til sín fleiri fyrirtæki.

Lítilsháttar lækkun er í Kópavogi, úr 1,5% í 1,49%. Í Mosfellsbæ er lögð til lækkun á álagningarprósentu atvinnuhúsnæðis úr 1,6% í 1,585% og jafnframt lækkun á vatns- og fráveitugjöldum. Þá er talsverð lækkun fasteignaskatta í Vestmannaeyjum, þar sem gert er ráð fyrir að hlutfall skatts á atvinnuhúsnæði lækki úr 1,65% í 1,55%.

Það vekur hins vegar athygli að Reykjavíkurborg, þar sem yfir helmingur af öllu verslunar- og skrifstofuhúsnæði landsins er staðsettur, sér enn eitt árið enga ástæðu til að lækka fasteignaskatta og innheimtir, eitt sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, hæsta lögleyfða fasteignaskatt af atvinnuhúsnæði, 1,65% af fasteignamati.“

„Við fögnum því að sjálfsögðu að þessi barátta ber árangur og erum sérstaklega ánægð með viðbrögð sveitarfélaga á borð við Akranes og Vestmannaeyjar, þar sem hækkunum fasteignamats er mætt með myndarlegri lækkun álagningarprósentu,“ segir Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA, í frétt um úttektina á vef félagsins.

„Að sama skapi eru það vonbrigði að sum sveitarfélög sjái ekki ástæðu til að lækka fasteignaskatta. Sum vilja ekki sýna fyrirtækjum sömu sanngirni og eigendum íbúðarhúsnæðis. Óbilgirni stjórnenda Reykjavíkurborgar, sem halda fasteignaskatti á atvinnuhúsnæði í lögleyfðu hámarki og moka milljörðum í borgarsjóð vegna hækkana fasteignamats, er með hreinum ólíkindum. Samkeppnisstaða borgarinnar gagnvart ýmsum nágrannasveitarfélögum, sem vilja laða til sín fyrirtæki með hagstæðu skattaumhverfi, til dæmis Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfellsbæ og Akranesi, fer hratt versnandi.“