„Sækja fram, efla heilsu og hamingju íbúa og stuðla að nýjum atvinnutækifærum“


Í dag voru aðgerðir Akraneskaupstaðar kynntar til sögunnar vegna Covid-19 faraldursins. Þær eru alls 14 talsins og heildarumsvif þeirra nema 3.380 m.kr.

Tilkynning Akraneskaupstaðar er hér í heild sinni.

Akraneskaupstaður hefur verið með í skoðun síðastliðnar vikur aðgerðir til viðspyrnu til þess að svara kalli atvinnulífs og íbúa með því að vernda heimili, fyrirtæki og félagasamtök sem verða fyrir mestu skakkaföllum vegna Covid-19 faraldursins.

Alger samstaða hefur ríkt innan bæjarstjórnar Akraness um aðgerðirnar sem hafa það að leiðarljósi að sækja fram, efla heilsu og hamingju íbúa og stuðla að nýjum atvinnutækifærum.

Akraneskaupstaður er vel í stakk búinn til að takast á við efnahagslegt áfall. Gengið hefur vel að greiða niður langtímaskuldir og er skuldastaða Akraneskaupstaðar lág. 

Má þar benda á að skuldaviðmið er nú um 27% sem má vera að hámarki 150%.  Akraneskaupstaður á nú um 2 milljarða af handbæru fé og er í miklum fjárfestingum.

Fyrstu aðgerðir Akraneskaupstaðar eru 14 talsins og heildarumsvif þeirra nema 3.380 m.kr. Er þeim skipt upp í fjóra þætti, varnir til að aflétta óvissu innan samfélagsins, vernd til að vernda grunnstoðir samfélagsins og viðspyrna til að stuðla að fjölgun atvinnutækifæra.

Smelltu á myndina til að skoða kynninguna.

Smelltu á hnappinn til að sjá kynninguna hjá Sævari Frey Þráinsson bæjarstjóra.

Aðgerðirnar eru eftirfarandi:

 1. Frestur verði á greiðslu fasteignagjalda íbúða- og atvinnuhúsnæðis
 2. Frestur á innheimtu gatnagerðargjalda og tengdum þjónustugjöldum
 3. Virkt samtal milli bæjarstjórnar, íbúa og fyrirtækja
 4. Gjöld leikskóla-, grunnskóla og frístundar í Þorpinu verða lækkuð í samræmi við notkun á þjónustu
 5. Gildistími þrek- og sundkorta framlengdur
 6. Sveigjanleiki aukinn í innheimtu og gjaldfrestum
 7. Efling velferðarþjónustu
 8. Stuðningur til heilsueflingar og til íþróttastarfs menningar og lista
 9. Markaðsátak Akraness
 10. Aukin fjárveiting til framkvæmda og til viðhaldsverkefna
 11. Störf tryggð með uppbyggingu húsnæðis til leigu fyrir aldraða, fatlaða og á almennum markaði
 12. Fjölgun atvinnutækifæra
 13. Nýsköpun og tækni í innleiðingu rafrænnar þjónustu
 14. Þátttaka í markaðsátaki stjórnvalda og Íslandsstofu til „Eflingar ferðaþjónustunnar 2020“