Rekstur Akraneskaupstaðar gekk betur en áætlanir gerðu ráð fyrir á árinu 2020

Rekstur Akraneskaupstaðar gekk betur á árinu 2020 en áætlanir gerðu ráð fyrir. Í tilkynningu frá Akraneskaupstað kemur fram að árið 2020 hafi verið varnarsigur, þar sem að viðspyrnuaðgerðir hafi skilað árangri og uppbygging samfélagsins sé sjáanleg í ársreikningi 2020. Alls var 133 milljóna kr. rekstrarafgangur og skuldir lækkuðu um tæplega eina milljón á dag eða um 360 milljónir kr.

Helstu þættir ársreikningsins:

  • Rekstrarafgangur samstæðunnar var 133 milljónir króna eða 105 milljónir króna betri niðurstaða en áætlanir gerðu ráð fyrir.
  • Skuldaviðmið er áfram mjög lágt nú 24%. Skuldir við lánastofnanir eru nú einungis 1.057 milljónir króna og hafa lækkað um 173 milljónir króna og lífeyrisskuldbindingar eru 3.775 milljónir króna og hafa lækkað um 187 milljónir króna á milli ára.
  • Heildartekjur sveitarfélagsins voru 8.153 milljónir króna og voru 3,2% eða samtals 261 milljónir króna yfir áætlun.
  • Veltufé frá rekstri hjá samstæðu var 9,8% af heildartekjum eða 798 milljónir króna.
  • Handbært fé í árslok var 1.810 milljónir króna en lækkaði um 494 milljónir króna á árinu.
  • Fjárfesting í varanlegum rekstarfjármunum voru 1.073 milljónir króna á árinu 2020.
  • Afborganir langtímalána var 249 milljónir króna og greidd lífeyrisskuldbinding var 551 milljón króna á árinu.

Rekstrarniðurstaða ársins er jákvæð um 133 milljónir króna sem er 105 milljónum króna betri afkoma en ráð var fyrir gert í fjárhagsáætlun ársins með viðaukum. Það skýrist fyrst og fremst af auknum útsvarstekjum. Skatttekjur voru 173 milljónum króna hærri en á fyrra ári. Framlög Jöfnunarsjóðs lækkuðu um 25 m.kr. frá fyrra ári. Aðrar tekjur jukust um 97 milljónir króna á milli ára.

Rekstur málaflokka var í takti við fjárhagsáætlun. Heildareignir í lok árs námu samtals 14.844 milljónum króna en lækkuðu um 194 milljónir króna milli ára. Heildarskuldir og skuldbindingar námu samtals 6.449 milljónum króna og lækkuðu um 311 milljónir króna á milli ára. Langtímaskuldir lækkuðu um 173 milljónir króna, lífeyrisskuldbinding lækkaði um 187 milljónir króna og skammtímaskuldir hækkuðu um 49 milljónir króna.

Rekstrarafgangur ársins var jákvæður um 179 milljónir króna fyrir A hluta og neikvæður um 46 milljónir króna fyrir B hluta.

„Markviss vinna er að skila okkur 133 milljónum króna rekstarafgangi sem er ákveðinn varnarsigur sem við erum stolt af en afar mikilvægt er að halda áfram að vera ábyrg í fjármálastjórninni og draga úr útgjaldaaukningunni á þessu ári. Ársreikningur einkennist af viðspyrnuaðgerðum til stuðnings atvinnulífi og samfélaginu, jafnframt af verulegum fjárfestingum, töluverðri niðurgreiðslu langtímalána og lífeyrisskuldbindinga og sést að fjárhagur kaupstaðarins stendur styrkum fótum. Við erum í sóknarhug og er mikil uppbygging framundan m.a. bygging nýs leikskóla í Skógarhverfi, nýs íþróttahúss við Jaðarsbakka, bygging reiðhallar, nýrrar þjónustumiðstöðvar aldraðra, umtalsverð gatna- og stígagerð og viðhald eldri gatna.

Áhrif viðspyrnuaðgerða Akraneskaupstaðar til eflingar atvinnutækifæra og stuðnings samfélaginu og hækkun launakostnaðar vegna endurnýjaðra kjarasamninga eru vel sýnileg í ársreikningnum og vex rekstarkostnaður töluvert umfram rekstartekjur vegna þessa. Við sjáum áhrif þessarar viðspyrnu að uppsveifla á Akranesi er nú sjáanleg og fóru launagreiðslur á Akranesi hækkandi seinni hluta ársins 2020 eftir samdrátt vegna Covid-19 á fyrri hluta ársins. Launagreiðslur til launþega á Akranesi lækkuðu um 727 milljónir milli ára en atvinnuleysisgreiðslur hækkuðu um 557 milljónir króna á milli ára.

Starfsfólk Akraneskaupstaðar hefur tekist á við Covid-19 heimsfaraldurinn af miklu æðruleysi og unnið magnað starf í síbreytilegum veruleika þar sem áhersla hefur verið á að halda úti eins mikilli þjónustu og mögulegt var, oft við mikla óvissu um eigið öryggi og á starfsfólk leikskóla, grunnskóla og velferðarþjónustu sérstakt hrós skilið fyrir sitt starf á liðnu ári.

Nú er mikilvægt að nýta þau sóknartækifæri sem eru í atvinnumálum og uppbyggingu því tækifærin eru svo sannarlega til staðar. Frábær vinna er í þróunarfélögunum á Breið og Grundartanga. Við viljum hvetja til atvinnutengdra fjárfestinga í Flóahverfi, við Guðlaugu, á Breiðinni og á Langasandsreit. Á Breið er vinna í rannsóknar- og nýsköpunarsetri í fullum gangi og í undirbúningi breytt deiliskipulag þar sem markmið er að verði hátæknistarfsemi, heilsutengd ferðaþjónusta, hafsækin starfsemi svo eitthvað sé nefnt. Við Guðlaugu er hugmyndasamkeppni í fullum gangi og verður spennandi að sjá útkomuna. Í Flóahverfi undirbúum við nú af kappi vistvæna iðngarða og á Grundartanga eru mögnuð tækifæri til uppbyggingar gufuaflsvirkjunar, hitaveitu og framleiðslu rafeldsneytis,“ segir Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri.

Gott ár í uppbyggingu og fjárfestingum

Meðal helstu framkvæmda á árinu voru voru 383 milljónir króna í fimleikahús, 201 milljónir króna í nýja þjónustumiðstöð við Dalbraut, 84 milljónir króna vegna breytinga í Brekkubæjarskóla, 237 milljónir króna í gatnagerð og gangstíga, 43 milljónir króna í nýjan leikskóla og 31 milljónir króna í Reiðhöll Dreyra.

Helstu rekstrartölur og lykiltölur A-hlutans

EBITDA framlegð lækkar verulega milli ára og nemur 0,25% á árinu 2020 en nam 8,38% á árinu 2019. Veltufjárhlutfall er enn mjög sterkt og nemur 1,92 í árslok 2020 og er sveitarfélagið því vel í stakk búið til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur á næstu 12 mánuðum. Skuldahlutfall fer áfram lækkandi og er 84% í árslok 2020 en var 89% í árslok 2019. Eiginfjárhlutfall er í árslok 59% og hækkar um 2,0% frá árinu 2019. Veltufé frá rekstri er 11,35%.

Fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga miðast meðal annars við að:

  • Skuldaviðmið sveitarfélaga þ.e. að heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu í reikningsskilum séu ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum sveitarfélagsins. Skuldaviðmið samstæðu Akraneskaupstaðar í árslok 2020 er 24%.
  • Fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga tilgreina einnig að rekstrarjöfnuður á hverju þriggja ára tímabili sé jákvæður og er þessi rekstrarjöfnuður hjá Akraneskaupstað jákvæður sem nemur 1.652 milljónum króna.
  • Fundargerð bæjarstjórnar ásamt tilheyrandi gögnum er aðgengileg hér