Ellefu sóttu um starf prests í Garða – og Saurbæjarprestakalli


Nýverið auglýsti Biskup Íslands eftir presti til þjónustu í Garða- og Saurbæjarprestkalli, Vesturlandsprófastsdæmi. Alls sóttu ellefu um og tveir umsækjenda óskuðu nafnleyndar. Þetta kemur fram vefnum kirkjan.is. Í auglýsingunni kom fram að miðað væri við að viðkomandi gæti hafið störf þann 1. ágúst næstkomandi. Starfið var auglýst þar sem að Sr. Jónína Ólafsdóttir var nýlega ráðinn sem sóknarprestur í Hafnarfjarðarprestakalli.

Eftirtaldir sóttu um:

Árni Þór Þórsson, guðfræðingur
Edda Hlíf Hlífarsdóttir, guðfræðingur
Erna Kristín Stefánsdóttir, guðfræðingur
Helga Bragadóttir, guðfræðingur
Hilmir Kolbeins, guðfræðingur
Hjördís Perla Rafnsdóttir, guðfræðingur
Sr. Ólöf Margrét Snorradóttir
Þorgeir Albert Elíeserson, guðfræðingur
Sr. Ursula Árnadóttir

Prestakallið

Garða- og Saurbæjarprestakall samanstendur af fjórum sóknum, Akranessókn með um 7.800 íbúa, Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd með rúmlega 140 íbúa, Leirársókn með rúmlega 300 íbúa og Innra-Hólmssókn með rúmlega 150 íbúa. Fjórar kirkjur eru í prestakallinu, Akraneskirkja, Hallgrímskirkja í Saurbæ, Leirárkirkja og Innra- Hólmskirkja.

Starfinu fylgja viðbótarskyldur við önnur prestaköll í prófastsdæminu, önnur prófastsdæmi, sem og við Þjóðkirkjuna – Biskupsstofu og önnur kirkjuleg stjórnvöld.

Allar gildar umsóknir fara til þriggja manna matsnefndar sem metur hæfni umsækjenda, sbr. 5. og 6. gr. starfsreglna um ráðningu í prestsstörf og starfslok.

Matsnefnd velur að jafnaði fjóra hæfustu umsækjendurna en þó aldrei fleiri en fimm og skilar skýrslu þar að lútandi til biskups.

Kjörnefnd Garða- og Saurbæjarprestakalls kýs prest úr hópi umsækjenda, að loknu valferli kjörnefndar.

Fyrirvari

Biskupafundur hefur unnið að breytingum á skipan prestakalla um allt land með sameiningum tveggja eða fleiri í eitt stærra prestakall. Ofangreind þjónusta er auglýst laus til umsóknar með þeim fyrirvara að vera má að biskupafundur leggi tillögur fyrir kirkjuþing sem kunna að leiða til breytinga á skipan prestakalla, hljóti þær samþykki kirkjuþings.