Ungmennahúsið Hvíta húsið færir sig um set


Skóla- og frístundaráð samþykkti á síðasta fundi ráðsins að Hvítahúsið fái tímabundna aðstöðu í húsnæði Akraneskaupstaðar við Suðurgötu þar sem Símenntunarmiðstöð Vesturlands var áður til húsa.

Skóla- og frístundráð leggur til að skipaður verði þróunarhópur sem hefur það verkefni að greina núverandi starfsemi og leggja fram framtíðarsýn starfseminnar. Hópurinn jafnframt að stýra þróunarvinnu á Ungmennahúsi á Akranesi í samráði við starfsfólks Hvítahússins, ungmennaráðs og annarra sem málið varða.

Eftir greiningarvinnu verði tillaga að nýtingu á ungmennahúsi kynnt fyrir skóla- og frístundaráði ásamt þróunaráætlun.

Ungmennahúsið Hvíta húsið hóf starfsemi sína 1. maí 2002 að frumkvæði Rauða kross deilda á Vesturlandi í samstarfi við Akraneskaupstað.

Árið 2004 tók Akraneskaupstaður alfarið við rekstrinum en Hvítahúsið hefur nýtt aðstöðuna þar sem félagsmiðstöðin Arnardalur við Þjóðbraut er til húsa.

Í starfi Hvíta hússins er unnið út frá hugmyndafræði sem byggir á ungmennalýðræði og tryggir áhrif ungmenna í starfi. Miðað er við aldurshópinn 16-25 ára,

Áhersla er lögð á samvinnu, virðingu, reynslunám, félagsfærni, sjálfstyrkingu, samfélagslega virkni og þátttöku. Síðast en ekki síst er verið að vinna að forvörnum og skýr afstaða tekin gegn neyslu vímuefna og annarri neikvæðri hegðun.

Ungmennahús eru vettvangur þar sem ungmenni fá tækifæri til að koma hugmyndum sínum á framfæri og í framkvæmd, vinna að áhugamálum sínum og fást við skemmtileg verkefni.