Nokkur pláss laus á sjúkraliðabraut í Fjölbrautaskóla Vesturlands á AkranesiNokkur pláss eru laus á sjúkraliðabraut í Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi í haust. Þetta kemur fram í tilkynningu frá FVA.

Námið skiptist í almennar greinar, heilbrigðisgreinar og nám í sérgreinum, bæði bóklegt og verklegt. Fyrra nám og starfsreynsla við umönnun er metið samkvæmt skólanámskrá.

Kennt er í staðlotum í 6 annir u.þ.b. einn dag í mánuði. Nemendur þurfa að hafa náð 23ja ára aldri.

Mjög góðir atvinnumöguleikar að námi loknu. 

Hafðu samband við skrifstofu skólans í síma 433 2500 eða á netfangið [email protected] fyrir frekari upplýsingar, í síðasta lagi 24. júní.

Tilgangur sjúkraliðanáms er að undirbúa nemendur undir krefjandi störf við hjúkrun, endurhæfingu og forvarnir bæði á heilbrigðisstofnunum og á heimilum fólks þar sem reynir á samskiptafærni og siðferðisvitund starfsmanna.

Í náminu er rík áhersla lögð á samvinnu við starfsfólk og stjórnendur í heilbrigðisþjónustu. Sjúkraliðanám getur verið góður grunnur fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum.

Á Sjúkraliðabraut (SJÚ) við Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi er boðið upp á 203 eininga dreifnám með námslok á 3. hæfniþrepi.

Námið skiptist í almennar greinar, heilbrigðisgreinar og nám í sérgreinum sjúkraliðabrautar. Nám í sérgreinum sjúkraliðabrautar er bæði bóklegt og verklegt nám í skóla og starfsnám á heilbrigðisstofnunum.

Að lokinni brautskráningu frá skóla getur nemandi sótt um löggildingu starfsheitis til Embættis landlæknis og öðlast þá réttindi til að starfa sem sjúkraliði á Íslandi. Starfsheitið sjúkraliði er lögverndað.