Íslensk kjötsúpa, já takk!

Aðsend grein:

Norðvesturkjördæmi spannar stórt landsvæði með fjölbreytt landslag, fallega náttúru, mikla möguleika og áskoranir. Kjördæmið býður upp á margbreytileg atvinnutækifæri og sóknarfærin eru mörg. Í þessari yfirferð langar mig aðeins að tala um landbúnað, sem er ein af grunnstoðum atvinnulífs og byggðar í kjördæminu. 

Landbúnaður er á margan hátt undirstaða dreifðari byggðar og mikilvægi hans í byggðarþróun landsins er sjaldan ofmetið. Það er staðreynd að atvinnumöguleikar eru fjölbreyttari í þéttbýli. Þess vegna verður öflugur landbúnaður að vera lykill að góðum búsetuskilyrðum í dreifbýli. Undanfarin ár hefur þessi forna og mikilvæga atvinnugrein átt undir högg að sækja. Oft eru t.d. ekki forsendur fyrir komandi kynslóðir að taka við búrekstri. Afurðaverð bænda er í mörgum tilfellum ekki nægilega góð til að standa straum af kostnaði við búrekstur og sérhæfð lánsfjörmögnun af skornum skammti. Staða sauðfjárbænda er sérstaklega erfið og margir sjá það sem sinn eina kost að vinna utan heimilis samhliða búskap. Nautgriparækt hefur heldur ekki skilað miklum tekjum, umfram framleiðslukostnað, undanfarin ár og stendur tæplega undir búrekstri án þess að vera hliðargrein mjólkurframleiðslu. Íslenskur landbúnaður stendur því á tímamótum og óljóst hvert leiðin liggur.

Gunnar Tryggvi Halldórsson
Frambjóðandi í 3. sæti Framsóknarflokks, Norðvesturkjördæmi.

Þó að ferðamannastraumur hafi aukist umtalsvert undanfarin ár, þá sérstaklega sunnamegin á landinu, eru þessar landbúnaðargreinar ekki að njóta góðs af. Þróun afurðaverðs sauðfjárbænda árin 2013-2020 tók stóra dýfu. Þannig fengu bændur hærra verð fyrir framleiðslu sína árið 2013 en haustið 2020. Það sjá allir að slík þróun getur ekki gengið á sama tíma og launa- og rekstrakostnaður hækkar. Ef ekki er brugðist við þessari þróun á íslensk sauðfjárrækt sér enga framtíð.

Tollalækkanir hjálpa til við að halda verði niðri gagnvart bændum og viðheldur þessari þróun. Innflutt nautakjöt árið 2019 var rúm 800 tonn og sama ár var innflutt svínakjöt rúm 1200 tonn. Á það skal bent að innflutt kjöt er að stórum hluta úrbeinað kjöt, sem rýrnar um 30% – 35% við úrbeiningu, svo raunsamanburður við íslenska kjötframleiðslu með beini hækkar þessar innflutningstölur enn frekar. Það er alveg ljóst að elsta atvinnugrein landsins fær enga viðspyrnu með þessu regluverki. Þessa vegferð þarf að stoppa og það strax. 

Við viljum sterkari innlendan landbúnað og öflugan matvælaiðnað. Jafna þarf samkeppnisstöðu hans með sanngjörnum tollum á innflutning. Við viljum skapa atvinnu við matvælaframleiðslu úr gæða hráefnum frá íslenskri sveit. Við viljum að matvæli fari í gegnum okkar gæðakerfi til að tryggja hreinleika og gæði frá upphafi til enda. Ég treysti bændum landsins best til að anna þörfum innanlandsmarkaðar. Móta þarf rétta stefna og framkvæma. Það getur ekki verið okkar eini möguleiki að selja ferðamönnum hamborgara með innfluttu nautakjöti og beikoni.

Það er hagsmunamál allra íbúa Norðvesturkjördæmis að leggja ríka áherslu á að styrkja stöðu landbúnaðar og íslenskrar matvælaframleiðslu. 

Gunnar Tryggvi Halldórsson
Frambjóðandi í 3. sæti Framsóknarflokks, Norðvesturkjördæmi.