Samkomulag í höfn hjá Samfylkingu og Sjálfstæðisflokknum um nýjan meirihluta í bæjarstjórn Akraness 2022-2026Samfylking og Sjálfstæðisflokkur hafa komist að samkomulagi um myndun nýs meiri­hluta í bæjar­stjórn Akraneskaupstaðar kjörtímabilið 2022 – 2026. Þetta kemur fram í tilkynningu.

Mál­efna­samningur meiri­hlutans hefur verið samþykktur en í inngangi hans segir að leitast verði við að eiga gott samstarf við alla flokka í bæjarstjórn og að stjórnsýslan snúist um að veita íbúunum góða þjónustu með hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Lögð verður áhersla á gott samstarf við íbúa og áframhaldandi uppbyggingu og þróun á virku íbúalýðræði. Áfram verður unnið að því að styrkja fjárhagsstöðu bæjarsjóðs.

Líf Lárusdóttir verður formaður bæjarráðs, Valgarður Lyngdal Jónsson forseti bæjarstjórnar og Sævar Freyr Þráinsson verður áfram bæjarstjóri.

Samfylkingin mun fara með formennsku í velferðar- og mannréttindaráði og mennta- og menningarráði og Sjálfstæðisflokkurinn verður með formennsku í skipulags- og umhverfisráði.

Málefnasamningur Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins vegna meirihlutasamstarfs í bæjarstjórn Akraness  kjörtímabilið 2022 – 2026

Leitast verður við að eiga gott samstarf við alla flokka í bæjarstjórn og að stjórnsýslan snúist um að veita íbúunum góða þjónustu með hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Lögð verður áhersla á gott samstarf við íbúa og áframhaldandi uppbyggingu og þróun á virku íbúalýðræði. Áfram verður unnið að því að styrkja fjárhagsstöðu bæjarsjóðs.

Markmið okkar á kjörtímabilinu eru:

ATVINNA OG NÝSKÖPUN

 • Standa með og styðja fyrirtækin á Akranesi.
 • Laða sérstaklega til okkar ný fyrirtæki í Flóahverfið – grænir iðngarðar. 
 • Stækka og bæta Akraneshöfn sem lífæð í atvinnulífi bæjarins.
 • Styðja við starf Þróunarfélags á Grundartanga svo tækifæri til atvinnusköpunar verði fullnýtt. 
 • Tryggja framboð hentugra lóða og húsnæðis fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi.
 • Stuðla að samráðsvettvangi milli fyrirtækja og bæjaryfirvalda á Akranesi með það að markmiði að auka samskipti og samstarf, svo atvinnurekendur í bænum hafi stuðning hver af öðrum. 
 • Nýta tækifæri til atvinnusköpunar í samvinnu við Þróunarfélagið á Breið m.a með þróun skipulags til uppbyggingar á íbúabyggð í bland við atvinnuþróun með áherslu á hátækni, nýsköpun og sjálfbærni. 
 • Leggja áfram áherslu á upplýsinga- og kynningarmál í samvinnu við atvinnulífið á Akranesi, til að koma bæjarfélaginu enn betur á kortið. 
 • Stuðla að því að sjávarútvegur vaxi og dafni á Akranesi með góðri samvinnu og samstarfi við fyrirtæki í sjávartengdri starfsemi.
 • Efla og styðja fólk með langvarandi og tímabundnar stuðningsþarfir til samfélags- og atvinnuþátttöku í samvinnu við atvinnulífið. 
 • Vinna að þróun skipulags við Grjótkelduflóa til uppbyggingar atvinnustarfsemi.
 • Halda á lofti mikilvægi þess að lagning Sundabrautar hefjist sem fyrst. 

FRAMKVÆMDIR OG SKIPULAGSMÁL

 • Halda áfram að lagfæra götur bæjarins, endurskoða langtímaáætlun um viðhald og endurnýjun gatna og gera hana sýnilega.
 • Horfa ávallt til lýðheilsusjónarmiða í skipulagi nýrra hverfa og við þéttingu byggðar í eldri hverfum bæjarins.
 • Sinna vel viðhaldi á eignum bæjarins og gera viðhaldsáætlanir sem eru sýnilegar öllum.
 • Halda áfram að bæta aðgengi að Garðalundi með því að lagfæra bílastæði og aðkeyrslu og horfa til aðgengis fyrir fatlaða.
 • Lýsa betur upp útivistarsvæði, svo sem göngustíga, opin svæði, leikvelli og skólalóðir.
 • Setja í forgang þarfir hjólandi, gangandi, sjónskertra og hreyfihamlaðra við endurhönnun gatna og stíga.
 • Vinna hratt að uppbyggingu áhaldahúss, dósamóttöku og Búkollu.
 • Gera framtíðaráætlun varðandi húsnæði stjórnsýslunnar. 
 • Gera framtíðaráætlun um skipulag miðbæjarins í góðu samtali við íbúa.   

VELFERÐARMÁL

 • Bjóða upp á fjölbreytt búsetuúrræði fyrir fólk með fötlun, m.a. með samstarfi við húsnæðisfélög fatlaðra um byggingu fleiri búsetukjarna.
 • Stefna að opnun skammtímadvalar fyrir fötluð börn og leitast eftir samvinnu við nágrannasveitarfélög. 
 • Veita félagslega þjónustu af metnaði og mannúð og leggja áherslu á úrræði til að virkja fólk til frumkvæðis og sjálfshjálpar. 
 • Standa myndarlega og hratt að byggingu nýrrar samfélagsmiðstöðvar og styðja við faglegt og öflugt starf hennar.
 • Haga ferðaþjónustu aldraðra og fatlaðra þannig að hún mæti daglegum þörfum þeirra sem þurfa á þjónustunni að halda. 
 • Þróa samþætta þjónustu í þágu farsældar barna með samvinnu mismunandi sviða í þjónustu kaupstaðarins og öðrum sem koma að velferð barna, svo sem íþróttahreyfingunni, heilsugæslu og löggæslu. 
 • Vera til staðar í góðu samstarfi við HVE og styðja við áframhaldandi framþróun. 

MÁLEFNI ALDRAÐRA 

 • Stuðla að því að þjónusta við eldri borgara sé fjölbreytt og einstaklingsmiðuð með það að leiðarljósi að aldraðir geti búið með reisn á heimilum sínum og haldið sínum lífsgæðum. 
 • Styðja við uppbyggingu hjúkrunarheimilisins Höfða og hefja vinnu við stækkun þess. 
 • Styrkja heilsueflingu aldraðra, meðal annars með samstarfi við íþróttahreyfinguna. 
 • Vinna áfram að uppbyggingu á fjölbreyttum búsetuúrræðum fyrir eldra fólk, meðal annars með samvinnu við óhagnaðardrifin leigufélög.
 • Þróa samþætta þjónustu í lífsgæðakjarna við Dalbraut í samvinnu við hagsmunaaðila.

SKÓLA- OG FRÍSTUNDAMÁL 

 • Hefja strax undirbúning að nýjum leikskóla á Neðri-Skaga. 
 • Styðja við aukna tæknivæðingu í grunnskólum með kaupum á fartölvum fyrir nemendur í 8.-10. bekk til notkunar í námi. 
 • Hækka mótframlag til foreldra vegna vistunar hjá dagforeldrum, til móts við mismuninn á leikskólagjaldi og gjaldi til dagforeldra. 
 • Hlúa að móðurmáli og íslenskukennslu barna sem eru með annað móðurmál en íslensku. 
 • Efla fræðslu fyrir foreldra barna í leik-, grunn- og framhaldsskóla. 
 • Standa vörð um gott innra starf grunn- og leikskóla, meðal annars með því að tryggja góða aðstöðu fyrir starfsfólk og nemendur.
 • Tryggja frístundaheimilum góða aðstöðu til að mæta gæðaviðmiðum um starfsemi þeirra og endurskoða opnunartíma þeirra.
 • Stuðla að auknu samstarfi milli skóla, frístundastarfs og íþróttahreyfingarinnar.
 • Efla þátttöku ungmenna og þróa vinnuskólann í takt við nýja tíma.
 • Efla stoðþjónustu í grunn- og leikskólum.

ÍÞRÓTTIR OG HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG

 • Hafa markmið heilsueflandi samfélags til hliðsjónar í öllu starfi Akraneskaupstaðar. 
 • Vinna og innleiða íþróttastefnu, meðal annars með áherslu á þátttöku íþróttahreyfingarinnar í þjónustu í þágu farsældar barna. 
 • Áframhaldandi uppbygging á glæsilegri íþróttamiðstöð á Jaðarsbökkum
 • Sjá til þess að tómstundastyrkur barna hækki í takt við aðrar hækkanir hjá bænum og endurskoða aldursmörk og upphæðir. 
 • Endurskoða opnunartíma á íþróttamannvirkjum í virku samtali við notendur.
 • Vinna með íþróttahreyfingunni að bættri aðstöðu félaganna, setja upp sýnilega áætlun og framtíðarsýn.
 • Koma upp svæðum til nota fyrir útivist að vetri til svo sem skautasvelli og aðstöðu til gönguskíða iðkunar þegar aðstæður gefa til efni til.
 • Byggja upp Bjarnalaug og nærliggjandi svæði með áherslu á tækifæri til hreyfingar og heilsuræktar

MENNING OG SÖFN

 • Virkja og efla miðbæinn í virku samtali við íbúa
 • Hlúa að öflugu starfi Tónlistarskólans og öðru tónlistarstarfi á Akranesi.
 • Nýta Tónberg betur sem vettvang menningar og lista.
 • Styðja við fjölbreytta starfsemi bókasafns, héraðsskjalasafns og Ljósmyndasafns Akraness.
 • Finna geymsluhúsnæði fyrir muni Byggðasafnsins. 
 • Halda áfram að merkja helstu fornminjar, örnefni og sögustaði í bæjarlandinu.
 • Leita eftir samvinnu við húseigendur til að setja upp upplýsingaskilti við gömul hús í bænum þar sem greint er frá sögu hússins.
 • Gera stefnumótun um áframhaldandi uppbyggingu og viðhald á safnasvæðinu í framhaldi af nýrri og glæsilegri grunnsýningu. 
 • Nýta safnasvæðið til lifandi viðburðahalds. 
 • Bæta viðhald á útilistaverkum í bænum, merkja þau og lýsa þau upp. 
 • Setja upp upplýsingaskjái á völdum stöðum í bænum þar sem sjá megi upplýsingar um viðburði og fleira. 

UMHVERFISMÁL

 • Koma á grenndarstöðvum innan bæjarins svo íbúar geti losað sig við endurvinnsluefni með umhverfisvænni hætti.
 • Fjölga flokkunarúrræðum við heimili bæjarins, bæta við lífrænni flokkun.
 • Standa að reglulegri fræðslu um flokkun endurvinnsluefna og úrgangsforvarnir í samvinnu við þjónustuaðila.
 • Auka möguleika íbúa á að koma hlutum í endurnýtingu meðal annars með uppbyggingu á Búkollu. 
 • Fegra aðkomuna inn í bæinn, bæði við Þjóðbraut og Kalmansbraut-Kirkjubraut. 
 • Fegra bæinn með gróðri og hlúa að opnum svæðum svo sem Merkurtúni, Akurshól, Klapparholti og Garðalundi. 
 • Tengja betur göngu-, hjóla- og hlaupastíga og fjölga bekkjum meðfram þeim.
 • Vinna áfram að samfelldri hjóla- og gönguleið hringinn í kringum bæinn.
 • Bæta aðgengi að náttúruperlum okkar og halda áfram að bæta gönguleiðir að og meðfram strandlengjunni. 

FERÐAMÁL

 • Að Akraneskaupstaður setji sér stefnu í ferðamálum.
 • Halda áfram að byggja upp útivistarsvæði og aðra lykilstaði fyrir bæjarbúa og ferðamenn. 
 • Stuðla að því að hótel muni rísa á Akranesi.  
 • Bæta upplýsingagjöf til ferðamanna, m.a. með því að fara vel yfir skilti og merkingar í bænum og með því að koma fyrir upplýsingaskjám á helstu viðkomustöðum ferðamanna. 
 • Vekja athygli á Akranesi sem góðum kosti fyrir fyrirtæki sem starfa í ferðaþjónustu.
 • Bjóða upp á Skagapassann sem veitir aðgang með afslætti að t.d. söfnum, sundlaugum, viðburðum, í Guðlaugu og í vitann. 
 • Stuðla að samráðsvettvangi ferðaþjónustuaðila á Akranesi.
 • Vekja athygli á íþróttasvæði, nýrri íþróttamiðstöð og náttúruperlum sem möguleika fyrir heilsutengda ferðaþjónustu. 

STJÓRNSÝSLA OG ÍBÚALÝÐRÆÐI

 • Vinna langtímastefnu sem styður við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna með skýrum markmiðum og stefnumiðaðri aðgerðaáætlun og fjárhagsáætlun. Aðgerðir samstilltar í samræmi við stefnu og lagt mat á árangur og orsök frávika með skjótum hætti.
 • Halda reglulega íbúafundi um atvinnumál, menningarmál, skipulagsmál, skólamál og önnur mikilvæg mál.  
 • Nýta nútímatækni við umbætur og þjónustu til að bæta og efla þjónustu við íbúa og ná fram betri nýtingu mannauðs.  
 • Halda áfram að virkja og þróa rafræna íbúagátt og stafræna þjónustu Akraneskaupstaðar með það að markmiði að auka upplýsingaflæði til bæjarbúa.
 • Setja í gang rafrænan „óskalista“ bæjarbúa varðandi verkefni sem þarf að leysa.
 • Kanna reglulega gæði þjónustunnar sem Akraneskaupstaður veitir, með íbúakönnunum.
 • Viðhalda faglegum vinnubrögðum í rekstri bæjarins og styðja við framfarir, m.a. í greiningarvinnu og stjórnun innkaupa.
 • Halda áfram að sýna ábyrgð með vandaðri áætlanagerð og öruggri fjármálastjórn.